Continurooster schooljaar 

Wij hanteren voor alle groepen een continurooster.
De schooltijden zijn als volgt:

Schooltijden
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
groepen 1 & 2 08.30 -14.00 08.30 -14.00 08.30 -12.00 08.30 -14.00 08.30 -14.00
groepen 3 t/m 8 08.30 -14.00 08.30 -14.00 08.30 -14.00 08.30 -14.00 08.30 -14.00

De afspraken met betrekking tot de schooltijden en inloop zijn als volgt:

Alleen de eerste week is er ’s ochtends inloop voor alle kinderen en ouder(s) en verzorger(s). U bent van harte welkom om met uw kind even mee naar binnen te lopen, kennis te maken met de leerkracht, de plaats van uw kind te zien en misschien wel even in de nieuwe klas en werkboekjes te kijken.

Inloop ochtend
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan vanaf 8.20 uur de school in. Er is dan o.a. tijd om even met de leerkracht te overleggen. Het is niet de bedoeling dat ouders mee gaan de klas in. Om 8.30 uur beginnen we met de lessen. De kleuters kunnen vanaf 8.20 uur in hun lokaal gebracht worden door hun ouder(s)/verzorger(s). Als u zorgt dat u de klas om 8.30 uur heeft verlaten, kunnen we op tijd beginnen. Tot 8.30 uur is er geen toezicht vanuit de school op het schoolplein voor de kinderen.

Ophalen groep 1/2
Na schooltijd, zowel om 12.00 uur als om 14.00 uur worden de kinderen van groep 1 en 2 door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. De kinderen wachten bij de leerkracht tot ze worden opgehaald.

Continurooster
Buiten spelen ochtend:
10.00 – 10.15 uur:                groep  5/6 en 7
10.15 – 10.30 uur:                groep  3, 4/5 en 8
Na 10.30 uur:                        groep 1 en 2

Pauzetijden lunch:               12.00 – 12.15 uur: groep 3, 4/5 en 8          12.15 – 12.30 uur:      groep 5/6 en 7
Buiten spelen:                      12.00 – 12.15 uur:  5/6 en 7                          12.15 – 12.30 uur:      groep 3, 4/5 en 8
groep 1/2 blijft langer buiten.
Voor de lunch zal er een moment stilte gehouden worden of een dankgebedje opgezegd worden.
Tijdens de lunch wordt er een taalactiviteit aangeboden zoals bijvoorbeeld voorlezen of stillezen. Er kan ook voor gekozen worden om tijdens de lunch naar het jeugdjournaal te kijken.

Voor de ochtendpauze mogen de kinderen wat te drinken en eten meenemen. We zien het liefst fruit of groente voor in de ochtendpauze. Als kinderen snoep mee brengen, dan wordt dit mee terug gegeven naar huis.
De lunch van de kinderen wordt ’s ochtends in een krat gedaan. Deze krat gaat in een koelkast, zodat het eten en drinken goed gekoeld blijft. Het thema voeding is dit schooljaar een aandachtspunt bij ons op school vanuit het project Gezonde School. Wij zullen gedurende het schooljaar lessen geven over voeding en het beleid over tussendoortjes en lunch aanscherpen. Op de ouderavond in november en in de Hienwijzers zullen wij u hierover informeren.

Visie op het continurooster
Bij onze keuze voor een lestijdenmodel voor onze school hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• Alle groepen verblijven zoveel mogelijk op dezelfde tijden op school: Rust en regelmaat.
• Leerkrachten hebben in de middag een langere aaneengesloten niet-lesgebonden tijd.
• De lesuren zijn gelijkmatig verdeeld over de week.

Door het continurooster kunnen wij als team een doorgaande lijn creëren gedurende de schooldag van onze kinderen. Vanaf het moment dat ze om 8.30 uur starten tot het moment dat zij de school om 14.00 uur gelden dezelfde eenduidige regels door de school. Kinderen en leerkrachten zijn op de hoogte van deze regels; deze bieden structuur, duidelijkheid en rust. We verwachten dat deze eenduidigheid het welbevinden van de kinderen ten goede komt en vanuit dit welbevinden de ontwikkeling van de kinderen zal stimuleren. Ook willen we als school onze verantwoordelijkheid nemen in het aanzetten tot gezond gedrag. In dit geval gezond eet- en beweeggedrag. Een gezonde lunch krijgt een centrale plek in het onderwijsaanbod. In de pauze kunnen kinderen (buiten) bewegen en samen spelen. We hebben ook oog voor kinderen die in hun pauze een stiltemoment nodig hebben om tot rust te komen.