Buurtsportcoaches

Door buurtsport, vanuit de gemeente Neder-Betuwe worden er naschoolse activiteiten aangeboden. De naschoolse buurtsport activiteiten worden op initiatief van de gemeente Neder-Betuwe door buurtsportcoaches georganiseerd. De activiteiten zijn gratis en opgeven is niet nodig. Er wordt geprobeerd altijd met 2 instructeurs te zijn zodat kinderen op hun eigen niveau/leeftijd kunnen deelnemen aan de activiteiten. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle basisschoolkinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De activiteiten starten vanaf oktober 2016 in de dorpen: Dodewaard, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Kesteren en Echteld. De activiteiten lopen door tot het einde van het schooljaar en alleen in de kerstvakantie gaan de activiteiten niet door (andere vakanties wel gewoon). Op de posters die in de scholen en omgeving komen te hangen staat welke activiteit er op welke locatie wordt gegeven. U vindt deze poster ook in de Hienwijzer.

Elke dinsdag is er een beweegactiviteit in Dodewaard van 15:30 tot 16:30 uur op het voetvalveld van VV Dodewaard of in Gymzaal de Eng.

Elke donderdag is er een beweegactiviteit van 15:30-16:30 uur in Opheusden op het voetbalveld van DFS Opheusden of in gymzaal de Biezenwei.

Ook elke donderdag in Kesteren van 16:00-17:00 uur op het voetbalveld van VV Kesteren of in de Sporthal bij het dorpshuis in Kesteren.

Alle kinderen zijn welkom op alle locaties indien dit mogelijk is met vervoer. Dodewaard en Opheusden heeft 1 vaste instructeur en Kesteren, Ochten, IJzendoorn en Echteld heeft 1 vaste instructeur.

Bekijk hier de facebookpagina van buurtsportcoaches Nederbetuwe voor het actuele nieuws.

Gerbert van Bemmel, 22 jaar buurtsportcoach.
Ik voer de activiteiten uit in Kesteren, Ochten, IJzendoorn en Echteld. Tevens ben ik de contactpersoon van deze activiteiten, u kunt mij altijd bereiken met vragen of andere bijzonderheden.
Telefoonnummer: 06-17513411
Emailadres: gerbert@healthclubjulien.nl


VOS & Jager Kinderfysiotherapie
Aanwezig op onze school op maandag.
Kinderfysiotherapeute Rinske Vossebeld: 06-394 246 80
info@kinderfysiovosenjager.nl


(Kinder) Oefentherapie Cesar : speels werken aan motorische ontwikkeling

Alle zorg onder 1 dak.
Motoriek in beweging is 10 jaar geleden gestart in paramedische praktijk de Toren. Hierin is gecombineerde zorg op gebied van logopedie, (kinder) oefentherapie Cesar en fysiotherapie voor alle leeftijden. Naast deze locatie heeft Motoriek in beweging 20 andere praktijk locaties in Neder Betuwe en Rivierenland.

Kinderoefentherapie Cesar:
(Kinder) Oefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. We werken met name aan de motorische ontwikkeling. Een voorbeeld is bv de schrijfontwikkeling (onleesbaar handschrift , te hard drukken op papier etc).

Specialisaties van de praktijk
Schrijftherapie
Medical taping bij kinderen (sportblessures , lichamelijke klachten)
Hyperventilatie/ astma/ allergie klachten bij kinderen
Sensorische integratieproblemen
Motorische problematiek op het gebied van fijn motorische ontwikkeling, grof motorische ontwikkeling, het evenwicht en de balvaardigheid
Houdingsproblematiek (te holle rug, ingezakte houding, gameboy rug, tabletnek)

Samenwerking
Motoriek in beweging heeft op diverse locaties een effectieve samenwerking met bijvoorbeeld het kinderdagverblijf, logopedie, het consultatiebureau, de scholen en schoolarts. Afstemming en overleg met deze partners, letterlijk naast de deur, zorgt ervoor dat wij onze cliënten zo optimaal mogelijk kunnen behandelen. Een voorbeeld van professionele zorg is binnen CNB de Hien in Dodewaard. Kinderen met en zonder een beperking kunnen tijdens hun verblijf op school, peuterspeelzaal behandeld worden voor hun motorische ontwikkeling, houdingsklachten etc.

Werkwijze
Binnen de PLUS praktijk kunt u terecht voor intake/screening, onderzoek en behandeling. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.motoriekinbeweging.nl of kunt u contact opnemen met de praktijk van Samantha Damen.

Telefoonnummer: 06-16168989
E-mailadres: info@motoriekinbeweging.nl

Vergoeding
De behandelingen Kinderoefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen boven en onder de 18 jaar. Neem contact met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.