Op onze school werken wij met het ouderportaal van Parnassys.

Wij zijn hiermee gestart omdat wij een open en transparante communicatie naar ouders toe belangrijk vinden. Het ouderportaal geeft u informatie over uw kind en de groep waarin uw kind zit.

Alleen ouders/verzorgers van leerlingen van onze school hebben toegang tot dit ouderportaal. Via de mail hebben alle ouders een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Klik hier om in te loggen in het ouderportaal.
Mocht u nog geen inloggegevens hebben dan kunt u deze aanvragen bij de schoolleider of administratie van onze school.

na het inloggen komt u op de startpagina van het ouderportaal van uw eigen kind(eren).
Links vindt u een aantal standaard menu items: alles, nieuws, updates, activiteiten.
Als u op de naam van uw kind klikt, dan komt u in het menu van uw kind. U vindt hier o.a. rapporten van voorgaande jaren, toetsresultaten, absenties, groepsinformatie en persoonlijke informatie over uw kind.

Toetsresultaten:
U vindt hier de toetsresultaten van de landelijke toetsen (Cito-toetsen, deze nemen we af in februari en mei/juni) en de methodegeboden toetsen (deze nemen we gedurende het hele schooljaar af).

Groepsinformatie:
U vindt hier de e-mailadressen van de leerkrachten van uw kind. Tevens kunt u hier de verjaardagen van klasgenootjes van uw kind zien.

Persoonlijke informatie (over…):
Hier vindt u persoonlijke informatie over uw kind, zoals NAW-gegevens, maar ook noodnummers.

Ook de medische informatie is hier terug te vinden, zoals medicatiegebruik, allergieën en overige gegevens van zorginstanties.
In de module persoonlijke informatie heeft u de mogelijkheid om de gegevens te corrigeren en/of te wijzigen. U klikt hiervoor op het ‘pennetje’.

Wij vragen u dringend deze informatie te controleren en up-to date te houden.

Rechtsboven op de startpagina van het ouderportaal ziet u een symbool van een poppetje. Dit is het menu van u als ouder/verzorger.
Het bevat de volgende items: Profiel, facturen, school en uitloggen.

Profiel:
Hier kunt u uw eigen persoonlijke informatie zoals deze bij ons bekend is inzien en wijzingen/aanpassen.

School:
Hier vindt u de contactgegevens van de school.

Tot slot…

Wellicht een overbodige opmerking. De leerkracht blijft nog steeds de bron van informatie. Contact tussen u en de leerkracht van uw kind kan op initiatief van de leerkracht, maar ook op dat van u. Wij vragen u om daar, ondanks allerlei andere informatiemiddelen zoals dit ouderportaal, gebruik van te blijven maken.