De ouderbijdrage is vrijwillig, maar het is de enige manier waarop de school alle activiteiten voor de kinderen kan bekostigen. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 21,00 per kind. Dit bedrag zal jaarlijks met ongeveer 2,5% worden verhoogd. Start een kind na 31 december dan wordt het bedrag €10,00. Als een kind na 1 juni start, wordt er voor dat schooljaar geen ouderbijdrage meer gevraagd. Voor de schoolreis en het groep 8 schoolkamp wordt een apart bedrag gevraagd.

Gedurende het schooljaar zullen wij het programma wiscollect in gebruik gaan nemen. Via dit programma zal de ouderbijdrage gevraagd worden. De oudercommissie beheert de gelden en legt hierover één keer per jaar verantwoording af.