De ouderbijdrage is vrijwillig, maar het is de enige manier waarop de school alle activiteiten voor de kinderen kan bekostigen. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016/2017 bedraagt € 17,25 per kind. Start een kind na 31 december dan wordt het bedrag €8,60. Als een kind na 1 juni start, wordt er voor dat schooljaar geen ouderbijdrage meer gevraagd. Voor de schoolreis en het groep 8 schoolkamp wordt een apart bedrag gevraagd.

Wanneer u aan het begin van het schooljaar heeft aangegeven de ouderbijdrage te willen betalen ontvangt u een eenmalige incasso. De oudercommissie beheert de gelden en legt hierover één keer per jaar verantwoording af.

In overleg met de MR is afgesproken dat de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 € 20,00 per kind zal bedragen. Dit bedrag zal jaarlijks met 2,5% worden verhoogd.