Info


 Basisschool ‘De Hien’ is gelegen in een rustige woonwijk te Dodewaard. De hoofdingang is aan de Emmalaan. Er is ook een ingang aan de Wilhelminalaan.

‘De Hien’ is een Christelijke Nationale Basisschool. Ons Christelijk geloof is ons uitgangspunt en van daaruit willen wij inhoud geven aan onze identiteit. Wij vinden het belangrijk dat het kind in de periode bij ons op school in brede zin wordt gevormd: verstandelijk, creatief, sociaal en gevoelsmatig.

 

Het geven van onderwijs aan kinderen is voor ons meer dan alleen kennis bijbrengen. Binnen ons onderwijs willen wij de kinderen voorbereiden om zich later onder eigen verantwoordelijkheid zelfstandig staande te kunnen houden. Het kind moet zich op eigen niveau en naar eigen tempo kunnen ontwikkelen, daarbij is zorg op maat ons uitgangspunt.

Sinds augustus 2004 zijn we verbonden aan de stichting Trivium.

Meer informatie over onze school en de stichting staat in onze schoolgids.

Een schoolrapport is te vinden op de site van Het ministerie van OCW.


Kinderen in groep 3 en/of 4 hebben om de twee weken  schoolzwemmen in Rhenen.

 

LUNCHKIDZ.

 

lunch

 Op de Hien kunnen de kinderen gebruik maken van TSO op de volgende dagen: maandag, dinsdag, donderdag en op de vrijdag( groep 1,2,3,en 4 tot 13.00 uur). De tarieven voor het overblijven zijn: € 2.25 per dag. Dit overblijven wordt geleid door overblijfkrachten die hiervoor geschoold zijn.

Op de Hien wordt het overblijven georganiseerd door LUNCHKIDZ. Het systeem waar Lunchkidz mee werkt is 24 uur per dag online bereikbaar voor ouders/verzorgers, overblijfkrachten en de  tso-coördinator.

Wilt u gebruik maken van de TSO, dan kunt u zich opgeven via www.lunchkidz.nl. Hiervoor moet u zich een keer registreren! Daar heeft u deze eenmalige inlogcode voor nodig:

Brinnummer 07ZB00  
Registratiecode
1226

Let op, wanneer u uw kind niet heeft opgegeven voor de TSO kan hij/ zij hier geen gebruik van maken.

Aandachtspunten voor u:
• ouders betalen nooit meer dan ze gebruikt hebben dankzij het vervallen van het abonnement;
• 24/7 uur toegang in het systeem, vanaf elke computer die aangesloten is op het internet;
• zelf reserveren en annuleren van de overblijfmomenten, rechtstreeks in eigen account;
• zelf aandachtspunten (medicijnen e.d.) en noodnummer opgeven en actueel houden;
• per smartphone aandachtspunten bijhouden, reserveren en annuleren;
• tot 12 maanden vooruit TSO reserveren voor hun kinderen;
• via het systeem rechtstreeks e-mailen met de coördinator;
• online inzien van overblijfinformatie zoals de regels en protocollen;

(Bijzondere dagen zoals; schoolreis, vakanties,  studiedagen etc. blokkeert de coördinator.)
Aanspreekpunt namens Lunchkidz: Herna van Diest of Manon ten Hove info@lunchkidz.nl                                                        telefoonnummer: 06 12764943 | 06 55804483

 

De GGD-logopedist screent alle kleuters rond hun 5e verjaardag.
Leerkrachten en ouders kunnen een kind aanmelden voor logopedisch onderzoek.
De logopedist ziet kinderen voor controle en geeft adviezen aan ouders en leerkrachten.
Als een kind verwezen moet worden voor logopedische behandeling, dan helpt de GGD-logopedist hierbij.


De leerkracht van uw kind weet wanneer de logopedist op school is en hoe zij te bereiken is.
U kunt ook bellen met het secretariaat logopedie, GGD Rivierenland, tel. (0344) 698707.
Of mailen naar: logopedie@ggd.regiorivierenland.nl

Motoriek in beweging.

motoriek

Hallo allemaal,

Mijn naam is Samantha Damen. Sinds 01-01-2006 heb ik samen met mijn medewerkers een praktijk voor Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie Cesar in Kesteren en omstreken.

Kinderoefentherapie helpt kinderen met een motorische achterstand en laat ze plezier beleven aan bewegen. Plezier in bewegen heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind.

Elke vrijdagmorgen ben ik werkzaam op CBS de Hien
De therapie vind voornamelijk plaats in het handvaardigheidslokaal/ speelzaal, hier hebben we de ruimte om met kinderen te bewegen.
Wij onderzoeken, behandelen kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.
Naast de therapie geven wij ook voorlichting en advies.
Mocht u w kind kinderoefentherapie nodig hebben dan verzoeken wij u vooraf het aanmeldformulier in te vullen. Dit is noodzakelijk om therapie op school te mogen geven.

Met betrekking tot vergoeding: De therapie wordt door elke zorgverzekering 18x in het basispakket vergoed . Mocht u nog een aanvullende verzekering hebben dan komt er nog een x aantal behandelingen bij.

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, neem dan gerust contact met mij op!
Ik ben te bereiken op het nummer 0616168989 of via de mail info@motoriekinbeweging.nl
Of neem een kijkje op www.motoriekinbeweging.nl
Met vriendelijke groeten,

Samantha Damen

samantha1