Belangrijke info met betrekking tot de GGD kunt u hier onder vinden.

GGD – Mijn Kinddossier

Vanaf 1 maart 2019 werkt de Jeugdgezondheidszorg met Mijn Kinddossier, een online ouderportaal.

In Mijn Kinddossier kunnen ouders:

  • Afspraken inzien of verplaatsen
  • Groeidiagrammen van hun kind bekijken
  • Een advies van de jeugdgezondheidszorg nalezen
  • Digitale vragenlijsten invullen.

Ouders loggen in hun DigiD. Dit zorgt ervoor dat de gegevens van hun kind veilig zijn.

Ouders gaan vragenlijsten digitaal in Mijn Kinddossier invullen. Leerkrachten hoeven deze dus niet meer in te nemen. Daarnaast ontvangen de ouders de bevindingen van het onderzoek op school via Mijn Kinddossier. Voor meer informatie over Mijn Kinddossier:

www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier

Medewerkers GGD