In schooljaar 2016 – 2017 zijn nog geen enquêtes afgenomen.