De 7 regels, afspraken en verwachtingen voor kinderen, het team en ouders

Op onze school spelen, leren en werken we samen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op onze school en dat we elkaar, de school en de spullen respecteren. We hanteren hierbij een aantal belangrijke regels: voor kinderen, voor het team en voor ouders. Wanneer je merkt dat iemand de regel of afspraak even is vergeten mag je elkaar daar best op aanspreken – en ook dat doen we met respect voor elkaar. Zo houden we het fijn en veilig op school.

7 regels voor kinderen
We willen graag dat iedereen zich thuis voelt op de Hien. Daarom spreken we het volgende met elkaar af:
• Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
• Hoor je de bel, kom dan snel.
• Binnen de school is wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.
• Ik zorg ervoor dat ik niemand stoor.
• Ieder heeft zijn eigen talent. Wees trots op de ander en op wie jij bent.
• Als we goed voor onze spullen zorgen, zijn ze weer te gebruiken voor morgen.
• Vind je iets niet fijn of goed, bedenk dan samen hoe het moet.

7 afspraken met het team
We delen met elkaar de liefde voor ons vak en de zorg voor de kinderen en onze school. We streven met elkaar een professionele cultuur na.
• We geven het goede voorbeeld en houden ons aan de regels en afspraken die voor de kinderen gelden.
• We steunen elkaar en denken met elkaar mee.
• We gaan uit van het positieve en respecteren elkaars mening.
• We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
• We praten positief over kinderen en hun ouders.
• Als we iets goeds zien geven we een compliment. Als we zien dat iets niet lukt bij iemand, bieden we onze hulp aan.
• We spreken MET elkaar en niet OVER elkaar.

7 verwachtingen voor ouders
We werken samen aan de ontwikkeling en toekomst van uw kind. Om deze samenwerking te bevorderen hebben wij de volgende verwachtingen van ouders:
• We geven het goede voorbeeld en houden ons aan de regels en afspraken die voor onze kinderen gelden.
• We beginnen op tijd; ’s morgens om 8.30 uur.
• Bijzonderheden meldt u tijdig bij de leerkracht. Bij afwezigheid graag vóór 8.15 uur bellen.
• Bij de inloop nemen wij graag de tijd voor uw kind. Buiten de lestijd kunt u altijd even bij ons aankloppen of een afspraak met ons maken.
• Voor een gesprek of vraag kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Daarnaast kunt u terecht bij de bouwcoördinator, intern begeleider en de schoolleider.
• We verwachten een optimale samenwerking, met een respectvolle houding.
• U bent onze ambassadeur: Vertel trots over onze school.