WELKOM!

Bij Christelijke basisschool De Hien

DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK

Samen spelen

Samen spelen is niet alleen leuk, maar ook leerzaam! We spelen samen in de klas, in de gymzaal en op het schoolplein. We doen veel dingen samen; Denk aan de afsluitingen van thema’s, de sporttoernooien en vieringen.  We respecteren elkaar en respecteren de zeven regels/afspraken/verwachtingen voor kinderen, leerkrachten en ouders. Dit helpt ons om op een fijne en veilige manier met elkaar om te gaan. We gebruiken de methodiek en taal vanuit de Kanjertraining in onze dagelijkse praktijk.

Samen leren

We hebben allemaal onze eigen kwaliteiten en interesses. Dat maakt iedereen bijzonder! Leren mag op je eigen tempo en op je eigen manier. De leerkrachten helpen je hierbij. Ook zij blijven zichzelf ontwikkelen en zorgen ervoor dat de lessen leuk, leerzaam en relevant blijven. Voor wereldoriëntatie werken we met verschillende thema’s per jaar. Of we nou alleen werken of in een groepje: Samen worden we iedere dag een beetje wijzer!

Samen leven

Op school zorgen we goed voor elkaar. Onze school is een vertrouwde en veilige plek, waar iedereen zichzelf mag zijn.
Onze school heeft een modern, Christelijke identiteit. We vertellen de verhalen uit de bijbel en vieren de Christelijke feestdagen. Wij zijn een gezonde school; Gezonde voeding en voldoende beweging vinden wij belangrijk. We stimuleren buitenschoolse sportactiviteiten. Het bewegend leren heeft een plek in ons onderwijsaanbod.

HIENWIJZER

Download hier onze Hienwijzer